Vlakke figuren

Wie ben ik?

Vul de correcte naam in...

Een is een vlakke figuur met minstens één paar evenwijdige zijden.

Een vlakke figuur met gelijke zijden en gelijke hoeken noemen we een .

Ik heb 4 gelijke hoeken, ik ben een .

Wanneer een trapezium 2 paar evenwijdige zijden heeft, noemen we hem een

Ik heb 2 paar evenwijdige zijden die ook evenlang zijn. Ik ben een .